IT konsultatsioonid ja projektijuhtimine

Aegajalt vajab teie äri- ja/või IT-probleem süvenemist: tuvastatakse probleem, planeeritakse lahendus ja viiakse see ka ellu. Kui tegemist on suuremamahulise ettevõtmisega, siis tähendab see ka hankeprotsessi ja vajadusel ka projektijuhtimist. Vastavalt teie ettevõtte vajadustele saab pakkuda abi erinevates protsessi etappides või küsida ka „võtmed kätte“ lahendusi.

Omame kogemust mitmete riiklike infosüsteemide majutusteenuse hankimises (nt Valimiste Infosüsteem, Eesti Hariduse Infosüsteem, Sisseastumise Infosüsteem, Eesti Teadusinfosüsteem jt); serveriteenustes (serverilahenduse planeerimine, virtualiseerimine, ettevõtte kolimine, järelevalve); mitmete mahukate veebilehtede planeerimine ja arendamine; protsesside automatiseerimine ja vastavate lahenduste juurutamine; mitme serveriruumi planeerimine; mitme kontori taristuprojekti koos virtualiseerimislahendusega (VMWare) läbiviimine; asutuse kolimine (sh IT- ja turvataristu ja serveriruumi planeerimine ning selle ehitusjärelevalve).

Võta ühendust