Juriidilised teenused

Juristid saavad enamasti kenasti lepingute juriidilise sisu koostamisega, kuid tehnilisemate tööde lepingute puhul on paljudel juhtudel otsustavaks sisuline pool, mis tuleks konkreetselt ära fikseerida. Ehk meie pakutava teenuse põhifookus on juriidiliste dokumentide sisulisel poolel, kuid vajadusel saame pakkuda tervet juriidilist paketti, seda eeskätt mahukamate lepingute ja dokumentide puhul.

Pakume teile abi
• IT hangete lähteülesannete ja hankedokumentide loomisel, vajadusel koostame need
• IT hangete ja teenuste lepingute koostamisel

Võta ühendust